Μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να είναι ορατή η παρακολούθηση.

 

Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της παραγγελίας σας και είναι έτοιμη για αποστολή, τα δεδομένα αποστέλλονται στο συνεργάτη παράδοσης. Ωστόσο, οι πληροφορίες παρακολούθησης δεν θα είναι ορατές έως ότου το δέμα σας έχει συλλεχθεί και τεθεί σε επεξεργασία στο κέντρο του συνεργάτη παράδοσης.

 

Μόλις γίνει η επεξεργασία του δέματος στο κέντρο του συνεργάτη παράδοσης, η πρώτη ενημέρωση θα είναι ορατή στη σελίδα παρακολούθησης.