Εάν συμβεί αυτό, ελέγξτε τα κριτήρια για τη συγκεκριμένη έκπτωση/προωθητική ενέργεια:

  1. Είναι το προϊόν κατάλληλο για έκπτωση
  2. Έχει λήξει η προσφορά
  3. Υπάρχει ελάχιστη αξία παραγγελίας

 

Εάν το προϊόν είναι κατάλληλο και πληροί όλα τα προαπαιτούμενα, επικοινωνήστε με την Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών της zooplus για περαιτέρω βοήθεια.