Προκειμένου να αλλάξετε τη διεύθυνση του e-mail σας, συνδεθείτε στον προσωπικό λογαριασμό σας «η zooplus μου» και μεταβείτε στο πεδίο «Διαχείριση Λογαριασμού – Προσωπικές Πληροφορίες», όπου και μπορείτε να αλλάξετε τη διεύθυνση του e-mail σας.