Ο πελάτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης/ακύρωσης εντός 14 ημερών. Καταναλωτής θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο διενεργεί νόμιμες συναλλαγές για σκοπούς που δεν μπορούν να αποδοθούν ούτε σε εμπορικές δραστηριότητες, αλλά ούτε και σε δραστηριότητες σε πλαίσιο επαγγελματικής αυτοαπασχόλησης.

 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Δικαίωμα Υπαναχώρησης/Ακύρωσης.

 

Επικοινωνήστε με την Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών της zooplus, αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις.