Κάντε την εγκατάσταση της πιο πρόσφατης έκδοσης της εφαρμογής zooplus. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να επανεγκαταστήσετε την εφαρμογή.

 

Εάν αυτές οι ενέργειες δεν επιλύσουν το σφάλμα, θα μας βοηθούσε πολύ να μας στείλετε το στιγμιότυπο οθόνης (screenshot) του μηνύματος σφάλματος και να μας γνωστοποιήσετε επίσης οποιεσδήποτε λεπτομέρειες σχετικά με πότε παρουσιάστηκε το σφάλμα, σε ποια σελίδα ήσασταν και τι προσπαθούσατε να κάνετε όταν λάβατε το μήνυμα.

 

Χρειάζεται επίσης να γνωρίζουμε τα εξής:

  1. το λειτουργικό σας σύστημα (Windows, iOS κ.λπ.) και τον αριθμό έκδοσης
  2. τον αριθμό έκδοσης της εφαρμογής zooplus που χρησιμοποιείτε 

 

Για περαιτέρω βοήθεια επικοινωνήστε με την Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών της zooplus.